AUTOPILOT

ALL-IN APP AUTOPILOT functie

Een buitengewoon fantastische uitbreiding van de GPS is de autopilot.  Het woord zegt het zelf, deze toepassing zal uw bootbesturing overnemen en perfect komen aanvaren op de hotspot.  Geen mens kan een GPS zo nauwkeurig gebruiken als de autopilot aangezien hij permanent de gewenste koers bevaart en tijdig begint te vertragen om mooi op de stek te stoppen. Zelfs met zij en/of tegenwind zal de autopilot uw voerboot perfect afleveren op de gewenste wayoint.

U heeft als gebruiker tijdens het autopilot varen nog altijd de macht om met de besturingskast de autopilot te onderbreken of manueel de koers aan te passen als u een obstakel wenst te omzeilen. 

De snelheid waarmee de voerboot op autopilot functie zal varen is instelbaar door de gebruiker. Zo kan u voor lange afstanden zuiniger varen om de batterijen van de voerboot te sparen.

U heeft de mogelijkheid om 1 of 2 voerbakken automatisch te laten openen eens de waypoint bereikt is. U kan met andere woorden aas en haak laten vallen zonder dat u een extra handeling op de besturingkast moet uitvoeren. Uiteraard is dit geen verplichting en voor de visser die graag naast de voerstek vist blijft het manueel openen van de voerbak(ken) mogelijk.

Er bestaan in de autopilotfunctie vier verschillende keuzes om de boot te laten besturen.

  • Stop bij spot (van A naar B) is vooral gemaakt om uw lijn uit te varen.
  • Automatisch terugkeren (van A naar B en terug naar A) is heel handig tijdens een voercampagne.
  • Vaar Parcours (van A naar B naar C naar D naar ...)  is speciaal gemaakt om makkelijk aan LiveChart mapping te doen.
  • Home (van B naar A) is gemaakt om zonder extra bevestiging van 5 sec. de boot te laten terugkeren op commando


sonarcom

Weergaven van het te varen parcours. Telkens hij aan een punt komt zal hij draaaien en vervolgens naar het volgend opgegeven punt varen. Je kan altijd tussenstops toevoegen of verwijderen tijdens het varen op autopilot op het parcours.