AUTOPILOT

 

AUTOPILOT

Een fantastische uitbreiding van de GPS is de autopilot.  Het woord zegt het zelf, deze toepassing zal uw bootbesturing overnemen en perfect komen aanvaren op de hotspot.  Geen mens kan een GPS zo nauwkeurig gebruiken als de autopilot. 


autopilot
ALL IN APP

Uitgebreid met deze autopilot functie zal uw bootje automatisch varen zonder u de besturingkast van de boot moet bedienen.  Hij zal dan automatisch naar eerder opgeslagen waypoint varen en u kan de keuze maken of hij al dan niet uw aas en montage automatisch moet afleveren.  Daarna zal, indien gewenst, de autopilot zelf naar 'huis' varen om op die manier de handen vrij te houden voor andere bezigheden.  Het bootje zal dan terugvaren naar zijn vertrekplaats.

Om het plotten te vergemakkelijken of om meerdere stekken aan te voeren heeft de APP de mogelijkheid om een parcours te varen.  U kan tijdens het varen op autopilot spots toevoegen of wissen uit de lijst die  je zelf opgemaakt hebt door enkele simpele klikken op het Google Maps scherm. 


AUTOPILOT uitgeschakeld

AUTOPILOT standby en voerbak 2 geactiveerd.

De boot zal voerbak 2 lossen bij de geladen spot en daarna automatisch terugkeren.

Autopilot standby en kan geactiveerd worden door 5 seconden gas vooruit te geven op de besturingkast.  Uitschakelen is 1 seconde gas achteruit geven op de bsturing.  De boot zal stoppen eens bij de spot aangekomen.

AUTOPILOT standby en geen voerbakken geselecteerd..

De boot zal na het activeren van de autopilot door 5 seconden gas te geven een parcours varen. .

sonarcom

Weergaven van het te varen parcours. Telkens hij aan een punt komt zal hij draaaien en vervolgens naar het volgend opgegeven punt varen. Je kan altijd tussenstops toevoegen of verwijderen tijdens het varen op autopilot op het parcours.