GPS

ALL-IN APP GPS functie

Een GPS is de toekomst van de voerboot.  Hiermee kan je uiterst nauwkeurig en vanaf eender welke oever dezelfde hotspot bevissen.  Eens je een waypoint geplaatst hebt kan je nooit meer het excuus hebben dat je 'fout' lag te vissen.


Een voerboot uitgerust met een GPS zal ervoor zorgen dat uw favoriete 'hotspot' altijd en overal beschikbaar is vanaf eender welke oever je hem wilt bevissen.   Uitgebreid met de autopilot functie zal uw bootje automatisch varen zonder u de besturingskast van de boot moet bedienen.  Hij zal dan automatisch naar eerder opgeslagen waypoint varen en u kan de keuze maken of hij al dan niet uw aas en montage automatisch moet afleveren.  Daarna zal, indien gewenst, de autopilot zelf naar 'huis' varen om op die manier de handen vrij te houden voor andere bezigheden.  Het bootje zal dan terugvaren naar zijn vertrekplaats.


De meest gestelde vraag over een GPS op het water is: "hoeveel afwijking heeft het systeem?"   De nauwkeurigheid van de GPS is kleiner dan 1m straal. Als u dus een oppervlakte van een tent in gedachten houdt zal u bootje dus op eender welke afstand van de oever op dit oppervlak terecht komen.  Door het gebruik van de autopilot is de ALL-IN APP dus uiterst nauwkeurig. 


Een groot voordeel is dat vanaf nu de mogelijkheid bestaat om uw opgeslagen waypoints overzichtelijk weer te geven met als achtergrond Google Maps.  Zo heeft u in 1 oogopslag de juiste waypoint beet en kan u deze laden om dan de autopilot te laten varen.  Ook is het mogelijk om op de kaart van Google een waypoint te saven zonder dat uw boot op het water ligt.


Door de combinatie van GPS én sonar in 1 toestel is het vanaf nu ook mogelijk om te mappen en dus met uw voerboot een 2D en/of 3D onderwaterkaart te plotten. 

GPS overzichtscherm:

79% > Zendkracht tussen boot en oever

3D 21 sats > Aantal satelliet verbindingen

0km/h > Bootsnelheid

25m > Afstand tot de bestemming (boomstek rechts)

Home 0m > Afstand vanaf het vertrekpunt

Boot 10,5V > Bootspanning met alarmering

7,3V > Ontvanger spanning

Lat & Lon > Coördinaten van de boot

Schaal 25 > Schaalverdeling

boomstek rechts > ingeladen waypoint als bestemming


Alle informatie die u op het GPS overzicht scherm van de APP kan vinden zal ook zichtbaar blijven als u naar het Google Maps scherm overschakelt. Via de menuknop beschikt u over de mogelijkheid om het achtergrond en de tekstkleuren te wijzigen naar uw persoonlijke voorkeur. De APP leest de accuspanning van de boot uit en is dus permanent links onderaan terug te vinden op uw scherm op de oever. Zo behoudt u volledige controle over de bootaccu's en via het aanpasbaar alarmniveau zal u tijdig verwittigd worden dat de batterijen in de voerboot moeten gewisseld worden. Ook de batterijspanning van de Bluetooth ontvanger is permanent uit te lezen op het scherm links onderaan.


Tijdens het varen zal een stem u begeleiden tot aan de waypoint. Indien u niet op autopilot vaart zal u horen wanneer u moet bijsturen naar links of rechts. Uiteraard is deze informatie overbodig tijdens het autopilot varen en zal de stem dan enkel het aantal nog te varen meters aftellen tot u de waypoint bereikt heeft. Deze stem maakt het gebruik van de ALL-IN APP heel makkelijk omdat u eigenlijk niet meer naar het scherm moet kijken.


Linkshandig of rechtshandig gebruik kan gekozen worden om de functieknoppen die in de grijze zijbalken verwerkt zitten makkelijk te verwisselen van plaats.

GPS menu met batterij alarm aan/uit & alarmpeil, geluid aan/uit, keuze tussen manuele of automatische Bluetooth verbinding en de mogelijkheid om de knoppen in de functiebalken te wisselen van plaats.

Een groot voordeel is dat vanaf nu de mogelijkheid bestaat om uw opgeslagen waypoints overzichtelijk weer te geven met als achtergrond Google Maps.  Zo heeft u in 1 oogopslag de juiste waypoint beet en kan u deze laden om dan de autopilot te laten varen.  Ook is het mogelijk om op de kaart van Google een waypoint te saven zonder dat uw boot op het water ligt.


Door de combinatie van GPS én sonar in 1 toestel is het vanaf nu ook mogelijk om te mappen en dus met uw voerboot een 2D en/of 3D onderwaterkaart te plotten. Voor meer informatie over LiveChart en mapping klikt u op het tabblad LiveChart.